นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดับไฟเพื่อต่อสาย Main เข้าโรงทดสอบไม้ยางพารา

Ico48

Hi Agoo

I have manual for oxford magnet, may can help you. I scan it for you, and you can download it from this link. http://www.filedropper.com/magnetmanual

To re-renergize supercon magnet, you much have the power supply that can sweep current to re-energize the magnet (See 7.4 on page 7-5 in manual).

Good luck