นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การบันทึกในวงแชร์ไปไกลกว่าที่คิดนะครับ

Ico48

เป็นแหล่งที่ทำให้เราได้ทำประโยชน์แบบคิดไม่ถึงอยู่บ่อยๆค่ะ อาจารย์