นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดับไฟเพื่อต่อสาย Main เข้าโรงทดสอบไม้ยางพารา

Ico48
Agoo [IP: 192.155.81.115]
13 กันยายน 2556 14:04
#92765

Hello ServiceMan

I saw you are an expert in servicing NMR. I have stuck with our quenched NMR. I am looking for a person to help me to recover our NMR magnet. I need instructions how to pre-cool, refill liquid nitrogen and helium and how to re-energize the magnet. Please send me an email to agooseventapegie@gmail.com if you can help or if you know a person who may be able to help too and send me his/her email so that I can contact with him/her. Our very low budjet does not alow us to use manufacturing company services. That is why I have to do this myself and my job is in the line here.

Regards, Agoo