นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชีวิตที่มีสาระบ้าง/ไม่มีบ้าง จะเป็นไรไป

Ico48
กุลชนาฐ (Recent Activities)
13 September 2013 10:36
#92758

อ่าน blog เดียวรู้หลายเรื่องเลยค่ะ