นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ได้อะไรดีๆ จากการอบรม Note Taker

Ico48

สนุก เช่นกันค่ะ

ได้เครือข่าย ได้....เทคนิคในการพัฒนาการเขียนของตัวเอง

และได้รู้ว่า...จะเขียนให้ได้ดีต้องฟังให้เป็น ก่อนด้วย

ดีใจที่ได้พบตัวจริง เสียงจริง ฮากลิ้ง จริงๆ

อิ..อิ..