นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชีวิตที่มีสาระบ้าง/ไม่มีบ้าง จะเป็นไรไป

Ico48

ชอบเรื่องลอกสติกเกอร์รถครับ แม้จะไม่มีภาพประกอบ แต่อธิบายชัดเจน และมี how to อยู่เต็มไปหมด ต้องกลับไปอ่านอีกรอบ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"