นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไปติวกับ CoP PSU IT มาครับ

Ico48
วิบูลย์ (Recent Activities)
13 September 2013 06:06
#92742

ขอบคุณครับที่เขียนได้ครบถ้วน และชอบประโยคนี้ครับ "แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือการได้พบปะ พูดคุยสนทนากับคนในสายอาชีพเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนความเห็น ความรู้กัน ได้ซักถามสารทุกข์สุขดิบกัน สร้างความสัมพันธ์กัน ก็ถือเป็นกำไรที่ไม่อาจจะประเมินได้" แล้วฝึกวิทยายุทธไว้นะครับ จะเชิญมาร่วมทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานะผู้นำบ้าง

เนื้อหาเต็ม: ไปติวกับ CoP PSU IT มาครับ