นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บนเส้นทางของ Note Taker

Ico48

เพิ่งจะขึ้นถนนเอง...

ขับต่อไปนะคะ

เป็นกำลังใจให้ พร้อมๆ กับการฝึกฝนตัวเองค่ะ

สู้ สู้

เนื้อหาเต็ม: บนเส้นทางของ Note Taker