นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประเมิน เพื่อการพัฒนาองค์กร

Ico48

การประเมินแบบนี้คงไม่มี "ผล" ต่อการเลื่อนขั้น หรือ สิ่งตอบแทนใช่ไหมครับ

 

แต่คิดว่ามันจะมีประโยชน์ต่อตัวเอง จะได้รู้ ว่าหัวหน้า หรือ เพื่อนร่วมทีม เห็นเราเป้นอย่างไร มีอะไรที่ควรแก้ไข

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"