นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำถุงกระดาษใช้เองจากวัสดุสำนักงานค่ะ

Ico48

น่าใช้ดีนะครับ

อาจลองใช้กระดาษเก่ามาทำดูบ้าง หรือ อย่าง Paper Mache อย่างของบายศรี ก็สวยดี