นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เดิน...เคล็ดลับการใช้ชีวิตของน้า

Ico48

น่าจะเดินจนกลมนะครับลุง

อิอิอิ

นอนสู่อิสระภาพ ต้องให้น้องดาวน์ซินโดรม มาเล่าให้ฟังครับ

อิอิอิ

เราเอง