นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เดิน...เคล็ดลับการใช้ชีวิตของน้า

Ico48

อ้า..ที่เห็นจากรูปนั้น ..น้าเค้านอนนะครับ

เดินสู้อิสรภาพของอ.ประมวล จันทร์เพ็ง นั้นผมอ่านแล้วครับ

ว่าจะรออ่าน

นอน..สู่อิสรภาพ อยู่ครับ