นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เดิน...เคล็ดลับการใช้ชีวิตของน้า

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
12 September 2013 06:11
#92693

ฮา น้าเราเดินจงกรม อิ อิ อิ น้องสองใยก็เดินได้ เดินเฉพาะใน มอ