นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: AAR - Note Taker ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

Ico48

ตัวจริงไม่ฮาครับ

ถ้าฮานั้นแสดงว่าเป็นร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา

อิอิอิ

เราเอง