นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: AAR - Note Taker ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

Ico48

ขอบอก ว่าน้าฮาได้จริงครับ ทั้งใน และนอกแชร์

 

สรุปว่าจับ อะไรนางเงือกครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"