นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อยากมีความสุข ต้องทำชีวิตให้เป็นนักแสดง

Ico48

คนธรรมดา

อันนั้นขึ้นกับว่า มีใครมาให้บทบาทนั้นหรือไม่

บทผู้กำกับ คือ ผู้จัดการนะครับ สั่งเล่น สั่งเลิกได้