นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานก้าวหน้า คนก้าวหน้า

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
11 September 2013 14:29
#92673

อ่านบันทึกนี้แล้ว ถึงบางอ้อ..เลยค่ะ

ว่าทำไมตัวเอง ทำ ทำ ทำ แล้ว

ผลการประเมินก็ยังไม่ดี สักที

ขอบคุณค่ะ

ขอนำเป็นบันทึกแนะนำวันที่ 11 กันยายน 2556