นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ที่รัก...ลาก่อน

Ico48

ลาพักผ่อนประจำปี

ลาแล้วลาที

ลาเจ้าหนี้ท้าวแชร์

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: ที่รัก...ลาก่อน