นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Function Today กับการประยุกต์ใช้งานใน Excel

Ico48

ข้อควรระวังของการใช้งานก็คือ ต้องแน่ใจว่า วัน เวลา ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ถูกต้องด้วยครับ

ข้อปฏิบัติอันหนึ่งที่จะทำให้วัน เวลา ของเครื่องคอมพิวเตอร์เราถูกต้องเสมอ กรณีที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ก็ให้ตั้งค่าการ synchronize วันเวลาจาก time server ที่ให้บริการบนอินเตอร์เน็ต ถ้าใน ม.อ. ก็จะเป็น time.psu.ac.th

อิอิอิ

เราเอง