นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ 2/2556

Ico48

วันที่ทำงานมาก ก็ปลอบใจตัวเอง ว่าเราทำเพื่อหน่วยงาน เพื่อตัวเอง เพื่อครอบครับ

 

เวลาได้ขั้นเงินเดือนน้อย ก็ปลอบใจตัวเอง ว่าเทอมนั้น มีคนทำงานมากกว่าเรา พัฒนาดีกว่าเรา เราต้องเอาใหม่ ทำงานให้เต็มที่กว่าเดิม

 

เวลาได้ขั้นเงินเดือนมาก ก็บอกกับตัวเอง ว่าต้องพยายามรักษาความดี ความสามารถเอาไว้ ไม่ให้คราวหน้าลดลงไปมากจนเกินไป (เป็นไปไม่ได้ที่จะได้สูงทุกรอบไป)

 

ทำงานให้เกินความคาดหมาย ทำดีให้ครบทุกด้าน และทำใจไว้ทุกเรื่องที่จะเข้ามา...โดยเฉพาะทำใจเรื่องขั้นเงินเดือน

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"