นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Interpersonal ของนักพัฒนาบุคลากร : การเจรจาต่อรอง

Ico48

ต่อรอง มาจากคำว่า "เป็นต่อ" และ "เป็นรอง" หรือเปล่าไม่รู้่ แต่ที่รู้ๆ ท้าวฯ คนนี้ต่อรองเก่งแน่ๆ ไม่คงไม่เหมือนกัีบคำว่า "ต่อมา" ของน้า shang ที่เล่นมุกในการอบรม note taker วันที่สอง ที่ทำเอาคนทั้งห้องอบรมอึ้งไปหลายวินาที ก่อนหัวเรากันฮาแตก

 

    น้าบอกว่า ต่อมาก็วิ่งสิ เด๋วมันไชหัวเอา...

 

   ตนเองงงไปสองวินาที...เงิบเลยครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"