นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๑.๑ "Academic Search Cont."

Ico48

ขอบคุณมากเลยครับ นี้ผมกำลังจะทำวิทยานิพนธ์สาขา การจัดการสารสนเทศ อยู่ หาหัวข้อที่เป็นปรากฎการณ์สังคมอยู่