นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 MS word มหัศจรรย์ !!! (3)

Ico48

ขอบคุณครับที่นำมาเผยแพร่

นานมาแล้ว MS Word เคยมีระบบ Large Document ให้ใช้งาน โดยที่หนังสือเล่มหนึ่ง ๆ สามารถแบ่งเป็นบทย่อย ๆ ที่สามารถแยกเป็นไฟล์ย่อย ๆได้ แต่ลิงค์ถึงกันหมด ทำให้สะดวกต่อการจัดเรียงหมายเลยหน้าอัตโนมัติ

แต่เข้าใจว่าไม่ีใครยอมใช้ หรือใช้น้อย หรือใช้ไม่เป็น จน MS ตัดทิ้งไป

ระบบการตั้งค่า Heading ฯลฯ เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการจัดพิมพ์เอกสาร สมควรสนับสนุน อมรม ให้มีการใช้งานให้แพร่หลาย

เรื่องเหล่านี้ คนที่เคยใช้ TEX หรือ LATEX เข้าใจดีครับ นั่นก็คือยุคก่อนปี 2000 แหละครับ

เนื้อหาเต็ม: MS word มหัศจรรย์ !!! (3)