นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ 2/2556

Ico48

สมัยนานมาแล้ว ที่เรียก 1 ขั้น 2 ขั้น จนกระทั่ง มามี ครึ้งขั้น 2 ครั้ง ...

ผมใช้หลักคิด ประกอบประเพณีโบราณแต่เดิมที่ว่า ความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฏ รับไป 1 ขั้น

ส่วนคนที่ได้ 2 ขั้นนั้น ใช้วิธีสะสมความดี คือ

คนที่ขยันหน่อย ก็วนรอบเร็ว 4-5 ปีต่อครั้ง

คนกลาง ๆ ก็ปกติ คือ 5-6 ปีต่อครั้ง

คนอู้ ๆ ก็ ว่าไปที่ 7-8 ปีต่อครั้ง