นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ 2/2556

Ico48

ไม่ว่าเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นมากเท่าไรก็ตาม

หากทำงานแล้วยังสุขได้ก็เป็นด

เป็นกำลังใจกับ ผอ. ที่ต้องคิดหนักกับตัวเลขที่อาจจะน้อย

แต่น้อมรับทุกการตัดสินใจคะ