นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Share.psu สร้างความผูกพัน

Ico48

share สร้างความผูกพัน เชื่อมโยงกัน ถึงแม้ว่า จะอยู่จะต่างสายงานกันค่ะ

เนื้อหาเต็ม: Share.psu สร้างความผูกพัน