นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ 2/2556

Ico48

คิดบวกจะได้ทำงานอย่างสบายใจ ถามตัวเองก่อนเลยว่างานที่ทำอยู่ชอบหรือเปล่า เพิ่มคุณค่าต่อตัวเอง สังคม หรือองค์กรที่เราอยู่หรือเปล่า