นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Interpersonal ของนักพัฒนาบุคลากร : การเจรจาต่อรอง

Ico48
โอ๋-อโณ (Recent Activities)
09 September 2013 17:55
#92613

งานแบบนี้แหละค่ะที่ต้องเขียนฝากเอาไว้ เพราะในตำราไม่มีแน่นอน