นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Interpersonal ของนักพัฒนาบุคลากร : การเจรจาต่อรอง

Ico48

งานแบบนี้แหละค่ะที่ต้องเขียนฝากเอาไว้ เพราะในตำราไม่มีแน่นอน