นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การพัฒนาคนเก่งเหมือนเจียรนัยเพชร

Ico48

มิน่าเวลางานชื่นชมคนมักได้ฟังเพลง "หยาดเพชร" เสมอ

คงได้เจออาจารย์ในตลาดเกษตรเช่นเดิมนะคะ

ยาดมเองค่ะ