นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Share.psu สร้างความผูกพัน

Ico48

ร่วมเรียนรู้เกืื้อกูลและแบ่งปัน สานสัมพันธ์สรรสร้างทางสุขเย็นค่ะอาจารย์

ศรีตรังอีกต้นที่ยืนผลิช่อออกดอกอย่างสง่างาม โดยมีสักสยามมินทร์ อีกต้นที่ปลูกตาม

วันศรีตรังสะพรั่งบาน ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน

ยาดมเอง

เนื้อหาเต็ม: Share.psu สร้างความผูกพัน