นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทฤษฎี Co-ordinate Covalence, Formular Charge, VSEPR, Atomic Orbital, Molucular Orbital, Hybride Orbital, B.M.O, A.M.O ฉบับ ใจสั่งมา (3)

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
08 September 2013 22:04
#92588

ให้รูเล่าเรื่อง

อิอิอิ

คนเขียนบันทึกแนวนี้ต้องมีความมั่นคงในการเขียนครับ

อิอิอิ

เราเอง