นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มหัศจรรย์วันวิ่งมหิดล 2556

Ico48

อารมณ์ดี สมองดี สุขภาพดี และกำลังใจดี ทำให้คุณคนหมวกเหลือง "ดูดี" ตลอดเลยนะครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"