นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำไม ต้องมี "ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์"

Ico48

การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีเหตุผลของมันเอง บางที่ใหญ่ไป มากไป ก็ไม่ดี มันเทอะทะ มันสิ้นเปลือง เอาแค่พอเหมาะ พอดี ดีกว่า ลดทรัพยากร แต่ได้คุณภาพเท่าเดิม หรือมากขึ้นด้วย

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"