นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2556) ของ Share.psu

Ico48

Monly ไม่มีสักบันทึก และบันทึกของน้อง Marky คงต้องรออีก 3-4 เดือน เพราะน้อง Marky กำลังจะเตรียมตัวเข้าห้องคลอดแล้วค่ะ