นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การพัฒนาคนตามหลักพุทธ ต้องเข้าใจความแตกต่าง

Ico48

นอกจากเข้าใจความแตกต่างแล้ว ย่อมเข้าใจเหตุ ของเหตุผลด้วย จึงจะอยู่ด้วยกัน คน ๆ เราใช่ว่าจะเหมือนกันทุกคน ต่างก็มีดี แต่จะดีถูกใจผู้อื่น ๆ ย่อมเป็นไปไม่ได้ จะดี หรือไม่ดี หากคุยด้วยสายตาที่เป็นมิตร ก็ OK แล้วค่ะ