นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดับไฟเพื่อต่อสาย Main เข้าโรงทดสอบไม้ยางพารา

Ico48

ฮา ว่าแล้วเดินเข้าเดินออก

ได้ประวัติข้อมูลของเครื่อง สำรองไฟ

ของเครื่องมือวิจัย แต่ละเครื่องแล้ว 555