นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คิดว่าใช่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่

Ico48

555 เรื่องธรรมดา ผมก็เคยหยิบผิดใส่ซะเต็มกำมือ ไม่ยักกะมีฟอง :)