นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าด้วยภาพ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 56

Ico48

ท้าวมาเฉลยต่ะ

แลจนจะทะลุจอแล้วนิ

ไม่รู้จักสักคน

อิอิอิ

เราเอง