นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 1. โอกาสแรก

Ico48

ที่มาสอบเข้าราชการ เพราะต้องการเอาใจแม่ คิดว่า สอบๆ ไป ถ้าไม่ได้จะได้มีข้ออ้างว่า สอบแล้วไม่ได้ แต่ในที่สุดก็ได้ ทำงานครั้งแรก 11 มค. 36 มาคิดตอนนี้ถือว่าโชคดีมาก เพราะเราเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ถ้าเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ คงลำบากแน่ๆ

เนื้อหาเต็ม: 1. โอกาสแรก