นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 One person One Innovative Idea 2/56 : Remote Laboratory

Ico48

@ ใยมะพร้าวน้องใยไหม

เป็น Kaizen ได้ครับโดยไม่ลืมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น ปรับปรุงให้มีแขนกลคอยหยิบโน่นจับนี่ได้ด้วย ก็จะเยี่ยมเลย

เนื้อหาเต็ม: One person One Innovative Idea 2/56 : Remote Laboratory