นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรากลัวนายหรือนายกลัวเรา...มากกว่ากัน

Ico48

ไม่รบนายไม่หายจน

อิอิอิ

คำพูดนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลาย ๆ อย่างครับ

อิอิอิ

เราเอง