นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับ-ส่งมอบงาน

Ico48
ทำท่าว [IP: 180.183.26.86]
03 กันยายน 2556 09:56
#92408

 

อ.วัลลภ เป็นผู้บริหารที่ เก่ง ดี กล้า เกือบสมบูรณ์แบบ

โดยเฉพาะความกล้าที่หาได้ยากในผู้บริหารส่วนใหญ่

กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยน กล้าค้าน กล้ารับผิดชอบ

 

ขอให้สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขในปั้นปลายชีวิต

และร่วมแบ่งปันผลึกความคิด ผลึกความรู้ ต่อ ๆ ไป

 

;)

 

 

เนื้อหาเต็ม: รับ-ส่งมอบงาน