นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลายๆหน้าที่ ทำไปพร้อมๆ กัน

Ico48

เมื่อคนเก่งและคนดีมาร่วมอยู่ในร่างเดียวกัน...เหนื่อยหน่อย แต่รู้หรอก ว่าท้าวมีความสุข

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"