นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรากลัวนายหรือนายกลัวเรา...มากกว่ากัน

Ico48

โชคดีเราไม่มีนาย เพราะเราทำเหมือนกันทุกสถานะ

แบบว่าเราเป็นนายของตัวเอง 555

ส่วนว่านายที่ตรวจตอนเราขับรถ ขับมามากกว่าสิบๆ ปี

ไม่เคยถูกเรียกตรวจ สงสัยหน้าตาเราเหมือนนาย

"โหด" 555