นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรโมชั่นต้องจูงใจ

Ico48

ลดมากกว่านี้ก็ไม่สำคัญ

หากมันยังไม่โดน

คนเรามีความคิดที่แตกต่างกัน

ดังนั้นโปรฯก็ต้องหลากหลายตาม

เนื้อหาเต็ม: โปรโมชั่นต้องจูงใจ