นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งาน 1 พ.ย. 50

Ico48

อ่านบันทึกพี่ศิแล้ว โห ละเอียดมากเลยค่ะ ของเล็กก็ทำบันทึกช่วยจำนะคะ แต่ไม่ได้ทำรายละเอียดถึงขนาดนี้ ทำเป็นวัน หรือช่วงเวลาค่ะ แล้วใช้ Hyperling เพื่อเชื่อมโยงไฟล์ประกอบ อยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะ อาจจะเป็นเพราะลักษณะงานของเราต่างกัน ของเล็กจะเป็นงานชิ้นๆ ไม่ได้เริ่มต้นที่เวลาเท่าไหร่ ทำอะไร แต่จะเป็นว่า วันนี้ทำงานชิ้นไหน แล้วความก้าวหน้าเป็นอย่างไร ส่งงานไปให้ใคร แล้วก็ Link file ค่ะ ทำมาประมาณเกือบสองปีแล้วค่ะ มีประโยชน์มากในการทำรายงานผลการปฏิบัติงานตาม TOR ของตนเอง คือ ไม่มีประเด็นไหนหลุดไป แล้วก็ใช้เวลาทำแค่วันเดียวเองค่ะ ขอยกตัวอย่างนะคะ

24-29 กันยายน ประชุมและจัดทำแผนงานงบประมาณโครงการ WAP ที่อุดรและประเทศลาว

30-1 ตุลาคม ประสานงาน WAP ที่ปากพนัง (อาจารย์ มอ. ดูงานโจทย์วิจัยในพื้นที่ปากพนัง)

24-26 ตุลาคม ประสานงานโครงการWAP ที่จังหวัดกระบี่              ชี้แจงกองแผนงานเรื่องระเบียบข้อบังคับ corin (ไฟล์)                  สรุปการเข้าร่วมประชุมคณบดี ส่งเมล์ให้อ.ดวงรัตน์ cc ให้ อ.สมศักดิ์  bcc ให้พี่กื้อ (ไฟล์)                                                                      

5 มกราคม 2550 เข้าประชุมเตรียมการจัดงาน slb-wetlands international conference ที่คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สรุปและส่งเมล์ให้ผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว (ไฟล์)

 เป็นต้นค่ะ เท่านี้เราก็ได้บันทึกช่วยจำ สามารถเขียนภาระงาน แล้วก็มีเอกสารอ้างอิงค่ะ (แต่ไม่ละเอียดเหมือนของพี่ศินะคะ)
 

เนื้อหาเต็ม: งาน 1 พ.ย. 50