นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรโมชั่นต้องจูงใจ

Ico48

เป็นจิตสำนึกส่วนรวมที่ต้องช่วยกันสร้างค่ะ เรามักจะนึกถึงแต่วงแคบๆแต่ไม่ทันคิดว่า เรื่องเล็กๆบางเรื่องมีผลกระทบมากมายและเราเองมีส่วนช่วยได้แน่นอน เอามาฝากค่ะ 

17 Little Changes we can Make that Make a Big Difference from Nicole Elmore
เนื้อหาเต็ม: โปรโมชั่นต้องจูงใจ