นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรโมชั่นต้องจูงใจ

Ico48

กลับไปสอนใหม่ตั้งแต่เด็กมั้งครับ พี่ Shang รุ่นนี้สอนกันไม่ทัน ก็สอนกันในรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นมา

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: โปรโมชั่นต้องจูงใจ