นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรโมชั่นต้องจูงใจ

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
28 August 2013 15:41
#92245

เห็นด้วยครับ ว่าเป็นนโยบายที่ดี ที่ควรส่งเสริม

ปัญหาอีกอย่าอยู่ที่ลูกค้าเองว่าจะมองเห็นอะไรมากกว่ากันระหว่าง ประโยชน์ของโลก กับประโยชน์ตนเอง

๒ บาทน้อยไปจริงสำหรับใครบางคน แต่ถ้าคิดให้ดี เราหิ้วแก้วไปเองก็ไม่ได้เสียอะไร ซ้ำยังเหลือเงินอีก ๒ บาทจากเดิมที่จ่ายค่ากาแฟเต็ม

อาจจะรู้สึกเคอะเขินข้างที่ถือแก้วไปตอนแรก

อิอิอิ

ทำอย่างไรให้ลูกค้าเปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนทัศนคติไปจากเดิม

สู้ ๆ ครับ

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: โปรโมชั่นต้องจูงใจ