นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอบคุณระบบ DSS

Ico48

ใช่ค่ะ อยากรู้อะไร ถ้าใจเราอยากรู้และพยายาม เดี๋ยวก็รู้

อิอิ

เนื้อหาเต็ม: ขอบคุณระบบ DSS